Dr. H. Syamsul Bakri, M.Ag.

Dosen Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Surakarta sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Surakarta. Penulis juga sebagai Pengasuh Pesantren Darul Afkar Klaten, Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten, dan Ketua Pembina Yayasan Darul Afkar Institute.

Scroll to Top